Wspólny Gołębnik OLR Polish Masters

Strona internetowa Oddziału 0124 Katowice

(połączone Oddziały 0124 Katowice-1 i 0125 Katowice-2)


Wróć do poprzedniej strony...

GaleriaSEZON LOTOWY 2016

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.04.2016

SEZON  LOTOWY  2016   ROZPOCZETY

SEZON  LOTOWY  2016  ROZPOCZETY

SEZON  LOTOWY   2016  ROZPOCZETY


WYSTAWA 2016r

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 04.12.2016

WYSTAWA  GOŁĘBI  REJON   SIEMIANOWICE

WYSTAWCY

3  NAGRODA  R.DUDEK

WYST.

WYST.

WYST

WYST

WYST

WYST

WYST

WYST


ZAKOŃCZENIE SEZONU 2016r REJONU SIEMIANOWICE

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 20.11.2016

NAGRODZENI

NAGRODZENI

NAGRODZENI

NAGRODZENI

NAGRODZENI

NAGRODZENI

NAGRODZENI

NAGRODZENI


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE SEZONU 2016r

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.10.2016

UROCZYSTE  ZAKOŃCZENIE  SEZONU  2016r ODDZIAŁU

TROFEA  DLA  MISTRZÓW  I  PRZODOWNIKÓW

MISTRZ  ODDZ. GOŁĘBI  STARYCH  –  KAHLER  K.

I  PRZODOWNIK ODDZ. GOŁĘBI STARYCH  GORCZOWSKI- BARAN

II  PRZODOWNIK  ODDZ. GOŁĘBI STARYCH  STACHOŃ  M.

III  PRZODOWNIK ODDZ. GOŁĘBI  STARYCH  SPYRA – POPANDA

IV PRZODOWNIK  ODDZ. GOŁĘBI  STARYCH DUDEK  R.

V PRZODOWNIK ODDZ. GOŁĘBI  STARYCH  KRYZA P.

VI PRZODOWNIK ODDZ. GOŁEBI  STARYCH  PAWLIK  B.

VIII PRZODOWNIK  ODDZ. GOŁĘBI  STARYCH  NIKONOWICZ  T.

IX  PRZODOWNIK ODDZ. GOŁĘBI  STARYCH  NOWAK  J.

X PRZODOWNIK  ODDZ. GOŁĘBI  STARYCH  DŁUGOSZ--LABUS

XI  PRZODOWNIK ODDZ. GOŁĘBI  STARYCH  MICZKA  L.

XIII PRZODOWNIK  ODDZ. GOŁĘBI STARYCH  DZUBDZIELA  J.

XIV PRZODOWNIK ODDZ, GOŁĘBI  STARYCH  MACIEJSKI  M.

XV PRZODOWNIK  ODDZ. GOŁĘBI  STARYCH  GORYCKA  R.

XVI PRZODOWNIK ODDZ. GOŁĘBI  STARYCH  KEMPKA  Z.

XVII  PRZODOWNIK  ODDZ. GOŁĘBI  STARYCH  JÓŻWIAK M.

I LOTNICZKA  ODDZ.  2016r STACHON  M.

II LOTNICZKA  ODDZ. 2016r  KAHLER  K.

III  LOTNICZKA  ODDZ. 2016r.  KRYZA  P.

MISTRZ  ODDZ. GOŁĘBI  MŁODYCH  NOWAK  J.

II VICE MISTRZ  ODDZ. GOŁĘBI MŁODYCH  STACHOŃ  M.

I  PRZODOWNIK ODDZ. GOŁĘBI  MŁODYCH  KAHLER K.

II  PRZODOWNIK ODDZ.  GOŁĘBI  MŁODYCH  SPYRA – POPANDA

III  PRZODOWNIK ODDZ. GOŁEBI  MŁODYCH  ŚWITAŁA  A.

V PRZODOWNIK ODDZ. GOŁĘBI MŁODYCH  BIAŁASIK M.

VI PRZODOWNIK ODDZ. GOŁĘBI  MŁODYCH  BARAŃSKI H.

VII  PRZODOWNIK ODDZ. GOŁĘBI  MŁODYCH  DUDEK  Z.

VIII PRZODOWNIK ODDZ. GOŁĘBI MŁODYCH  NIKONOWICZ T.

IX PRZODOWNIK ODDZ. GOŁĘBI  MŁODYCH  MICZKA  L.

X  PRZODOWNIK ODDZ. GOŁĘBI MŁODYCH  DŁUGOSZ  M.

XII PRZODOWNIK ODDZ.GOŁĘBI  MŁODYCH  GORYCKA R.

XIII PRZODOWNIK ODDZ. GOŁĘBI  MŁODYCH  DUDEK R.

XIV PRZODOWNIK ODDZ,GOŁĘBI MŁODYCH  GORCZOWSKI-BARAN

XVI PRZODOWNIK ODDZ. GOŁĘBI MŁODYCH  KEMPKA Z.

XVII PRZODOWNIK ODDZ. GOŁĘBI MŁODYCH

I LOTNIK  ODDZ. GOŁĘBI  DOROSŁYCH  MICZKA  L.

III LOTNIK  ODDZ.GOŁĘBI DOROSŁYCH  STACHOŃ  M.

I VICE SUPERMISTRZ  KAHLER.K

II VICE  SUPERMISTRZ  STACHOŃ  M.

I PRZODOWNIK SUPERMISTRZOSTWA  SPYRA – POPANDA

II  PRZODOWNIK  SUPERMISTRZOSTWA  GORCZOWSKI – BARAN

III  PRZODOWNIK  SUPERMISTRZOSTWA  DUDEK

IV PRZODOWNIK SUPERMISTRZOSTWA  NOWAK  J.

V PRZODOWNIK  SUPERMISTRZOSTWA  KRYZA P.

VII PRZODOWNIK  SUPERMISTRZOSTWA  NIKONOWICZ

VIIIPRZODOWNIK  SUPERMISTRZOSTWA  PAWLIK  B.

I  LOTNIK  ODDZ. GOŁĘBI  MŁODYCH  NOWAK  J.

IV  LOTNIK  ODDZ. GOŁĘBI  MŁODYCH  STACHOŃ  M.

V LOTNIK  ODDZ. GOŁĘBI  MŁODYCH  KAHLER  K.


ZAKOŃCZENIE SEZONU 2016r SEKCJA PIASEK

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.10.2016

ZAKOŃCZENIE  SEZONU  2016r  SEKCJA  PIASEK 

MISTRZ  SEKCJI  DOROSŁE   GORCZOWSKI – BARAN

I VICE  MISTRZ   DOROSŁE    DUDEK  RYSZARD

II VICE MISTRZ   DOROSLE    KRYZA  PIOTR

I PRZODOWNIK  DOROSŁE   PAWLIK  BOGDAN

II  PRZODOWNIK  DOROSŁE   DUDEK  ZBIGNIEW

III  PRZODOWNIK  DOROSŁE   NOWAK   JAN

I  LOTNICZKA  SEKCJI  KRYZA  PIOTR

II  LOTNICZKA  SEKCJI  FAFIŃSKI  BERNARD

III  LOTNICZKA   SEKCJI  DUDEK  RYSZARD

MISTRZ  GOŁĘBI  MŁODYCH  SEKCJI   NOWAK  JAN

I  VICE  MISTRZ  GOŁĘBI   MŁODYCH  SEKCJI  ŚWITAŁA  ADAM

II  VICE  MISTRZ  GOŁĘBI  MŁODYCH  SEKCJI   DUDEK  ZBIGNIEW

I  PRZODOWNIK  GOŁĘBI  MŁODYCH   DUDEK  RYSZARD

II  PRZODOWNIK  GOŁĘBI  MŁODYCH   GORCZOWSKI – BARAN

III  PRZODOWNIK  GOŁĘBI  MŁODYCH   MACIEJSKI  MIECZYSŁAW

 

I  LOTNIK  GOŁĘBI  MŁODYCH  SEKCJI   NOWAK  JAN

II  LOTNIK  GOŁĘBI  MŁODYCH  SEKCJI   DUDEK  ZBIGNIEW

III  LOTNIK  GOŁĘBI  MŁODYCH  SEKCJI   NOWAK  JAN

I  LOTNIK  SEKCJI   GORCZOWSKI-BARAN

II  LOTNIK  SEKCJI   FAFIŃSKI  BERNARD

III  LOTNIK  SEKCJI  GORCZOWSKI-BARAN


ZAKOŃCZENIE SEZONU 2016r SEKCJA SZOPIENICE

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 20.11.2016

MISTRZ  SEKCJI  DOROSŁE   KAHLER  K.

I VICE  MISTRZ   DOROSŁE    SKIBINSKI  H.

II VICE MISTRZ   DOROSLE     SWITON   J.

I PRZODOWNIK  DOROSŁE   STACHON  M.

II PRZODOWNIK   DOROSLE    SPYRA-POPANDA

III PRZODOWNIK  DOROSLE    DLUGOSZ J.- LABUS J.

I  LOTNICZKA  SEKCJI    STACHON  M.

II  LOTNICZKA  SEKCJI    KAHLER  K.

III  LOTNICZKA  SEKCJI    KAHLER  K.

I  LOTNIK  SEKCJI   MICZKA  L.

II  LOTNIK  SEKCJI   CIECHANOWSKI  R.

III  LOTNIK  SEKCJI   STACHON  M.

MISTRZ  MŁODYCH  SEKCJI   SKIBINSKI  H.

I  VICE  MISTRZ  MŁODYCH  SEKCJI  STACHON  M.

II  VICE  MISTRZ  MLODYCH  SEKCJI   KAHLER  K.

 

 

 

 

 

 

I  PRZODOWNIK  MLODYCH  SEKCJI  SPYRA – POPANDA

II  PRZODOWNIK  MLODYCH  SEKCJI  MICZKA  L.

III  PRZODOWNIK  MLODYCH  SEKCJI   DŁUGOSZ  M.

I  LOTNIK  GOŁĘBI  MŁODYCH  SEKCJI  SKIBINSKI  H.

II  LOTNIK  GOŁĘBI  MŁODYCH  SEKCJI  SKIBINSKI  H.

III  LOTNIK  GOŁĘBI  MŁODYCH  SEKCJI  STACHON  M.


ZAKOŃCZENIE SEZONU 2015 ODDZ. KATOWICE 2

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 17.11.2015

UROCZYSTE  ZAKOŃCZENIE  SEZONU  2015  ODDZ.  KATOWICE  2

TROFEA  MISTRZÓW  I  PRZODOWNIKÓW   ODDZ. KATOWICE  2

LOTY  GOŁĘBI   DOROSŁYCH  2015

MISTRZ   ---   KAHLER  K.

I VICE MISTRZ   ---   SPYRA – POPANDA

II  VICE  MISTRZ  ---   STACHOŃ  M.

  PRZODOWNIK

  PRZODOWNIK

   PRZODOWNIK

  PRZODOWNIK

  PRZODOWNIK

  PRZODOWNIK

  PRZODOWNIK

  PRZODOWNIK

  PRZODOWNIK

   PRZODOWNIK

  PRZODOWNIK

  PRZODOWNIK

LOTY  GOŁĘBI  MŁODYCH   2015r

MISTRZ  –  KAHLER  K.

I  VICE  MISTRZ  –  SPYRA – POPANDA

II  VICE  MISTRZ –  KEMPKA  Z.

 

  PRZODOWNIK

  PRZODOWNIK

  PRZODOWNIK

  PRZODOWNIK

  PRZODOWNIK

  PRZODOWNIK

  PRZODOWNIK

  PRZODOWNIK

  PRZODOWNIK

  PRZODOWNIK

  PRZODOWNIK

  PRZODOWNIK

  PRZODOWNIK

  PRZODOWNIK

Przodownik

Przodownik

SUPER  MISTRZOSTWO  ODDZ. KATOWICE  2

Super  Mistrz  –  Kahler  K.

I-super- vice Mistrz  – Spyra _Popanda

II-soper-vice Mistrz  – Stachoń  M.

 

Super Przodownik

Super  Przodownik

Super  Przodownik

Super  Przodownik

Super  Przodownik

Super  Przodownik

Uroczyste  Zakończenie

Uroczyste  Zakończenie 


ZAKOŃCZENIE SEZONU 2015 - SEKCJA PIASEK

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.11.2015

LOTY  GOŁĘBI  DOROSŁYCH

MISTRZ  –  DUDEK  R.

I-VICE  MISTRZ – GORCZOWSKI  E.

II-VICE MISTRZ --MOSKAŁA  J.J.

LOTY  GOŁĘBI  DOROSŁYCH

1 – PRZODOWNIK   FAFIŃSKI  B.

2 – PRZODOWNIK   DUDEK  Z.

3 – PRZODOWNIK  NOWAK  J.

NAJLEPSZE  LOTNIKI 

1  MOSKAŁA J.J.  13kon.

2  DUDEK  R.        11kon.

3  MOSKAŁA  J.J   10kon

NAJLEPSZ   LOTNICZKI

1  MOSKAŁA  J.J.  10kon.

2  GORCZOWSKI  E.  10kon

3  MOSKAŁA  J.J     11kon

LOTY  GOŁĘBI  MŁODYCH

MISTRZ   DUDEK  R.

I -VICE MISTRZ   GORCZOWSKI  E.

II – VICE  MISTRZ   DUDEK  Z.

LOTY  GOŁĘBI  MŁODYCH

1  PRZODOWNIK   MOSKAŁA  J.J.

2  PRZODOWNIK   NOWAK  J.

3  PRZODOWNIK   KRYZA  P.

ZAKOŃCZENIE  2015

ZAKOŃCZENIE  2015

ZAKOŃCZENIE  2015

ZAKOŃCZENIE  2015

ZAKOŃCZENIE  2015

ZAKOŃCZENIE  2015


ZAKOŃCZENIE SEZONU 2015 SEKCJA BOGUCICE

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.11.2015

UROCZYSTE   ZAKOŃCZENIE  

ZAKOŃCZENIE  SEZONU  2015  SEKCJA  BOGUCICE

GOŁĘBIE  DOROSŁE

MISTRZ  –  BIAŁASIK  M.

GOŁĘBIE  DOROSŁE

I VICE  MISTRZ  ---   NIKONOWICZ  T.

GOŁĘBIE  DOROSLE

II  VICE  MISTRZ   OCHOCKI  J.

1  PRZODOWNIK

GAWLIKOWSKI  K.

2  PRZODOWNIK

BARAŃSKI  H.

3  PRZODOWNIK

SEWERYN  Z.

4  PRZODOWNIK

BIELAK  M.

5  PRZODOWNIK

PORA   E.

6  PRZODOWNIK

WRONA  CZ.

GOŁĘBIE   MŁODE

MISTRZ  –  KUBIS  M.

GŁĘBIE   MLODE

I VICE  MISTRZ  –  NIKONOWICZ  T.

GOŁĘBIE   MŁODE

II  VICE  MISTRZ  –  SEWERYN  Z.

1  PRZODOWNIK

OCHOCKI  J.

2  PRZODOWNIK

BIAŁASIK  M.

3  PRZODOWNIK

BIELAK  M.

4  PRZODOWNIK

KAMIŃSKI   J.

5  PRZODOWNIK

PORA  E.

6  PRZODOWNIK

WRONA   CZ.


SKWIERZYNA 2015

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 30.09.2015

NAGRODZENI  Z  DODATKOWEGO  LOTU  SKWIERZYNA – 2015

NAGRODZENI

1-SERIA

2-SERIA

3-SERIA

NAGRODZENI

1-GOŁĄB

2-GOŁĄB

3-GOŁĄB

NAGRODZENI

15-SERIA

NAGRODZENI

8-SERIA

9-SERIA

11-SERIA

UROCZYSTE  WRĘCZENIE  NAGÓD

     SKWIERZYNA-2015

UROCZYSTE  WRĘCZENIE  NAGÓD

     SKWIERZYNA-2015

UROCZYSTE  WRĘCZENIE  NAGÓD

     SKWIERZYNA-2015

UROCZYSTE  WRĘCZENIE  NAGÓD

     SKWIERZYNA-2015