DlaHodowcow.pl - skp dla hodowców gołębi pocztowych

Strona internetowa Oddziału 0124 Katowice

(połączone Oddziały 0124 Katowice-1 i 0125 Katowice-2)


Wróć do poprzedniej strony...

Zarząd i Komisje


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 21.09.2020

ZARZĄD  ODDZIAŁU  PZHGP 0124 KATOWICE (po zmianach)


Prezes Oddziału                               - Widuch Dariusz

V-ce Prezes  d / s lotowych              - Stachoń Manuel

V-ce Prezes  d / s finansowych        - Daniel Adam

V-ce Prezes  d / s gospodarczych   - Pawlik Bogdan

Sekretarz Oddziału                          - Ficek Jan

Członek  Zarządu                             - Nycz Edward

Członek  Zarządu                             - Gawełczyk Antoni

Członek  Zarządu                             - Głogowski Mieczysław

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU KATOWICE

Przewodniczący         - Piszczek Stanisław

Sekretarz                    - Barański  Henryk

Członek                      - Gorczowski Eugeniusz

Członek                      - Sujka Bogdan

Członek                      - Labus Jan

KOMISJA DYSCYPLINARNA ODDZIAŁU KATOWICE

Przewodniczący              - Krok  Jan

Z-ca Przewodniczącego  - Drzewiecki Roman

Sekretarz                         - Leśniowski Tadeusz

Członek                           - Cyra Andrzej

Członek                           - Grzela Stanisław